Близькі та родичі Перейти до переліку статей номеру 2011:#3
Пам'яті вченого. Валеріан Дмитрович Ревуцький


(14.06.1910 - 22.12.2010)

В глибокій скорботі ділимося сумною вісткою, що 22 груд­ня 2010 року відійшов у вічність Валеріян Дмитрович Ревуцький - видатний український театрознавець і пуб­ліцист, почесний член НТШ, дійсний член УВАН, член Асоціації Славістів Канади, заслужений діяч мистецтв України, іноземний член і лауреат «Золотої ме­далі» АМУ, лауреат премій Фонду Тараса Шевченка та Конгресу Ук­ра­їнців Канади.

Впродовж багатьох років Валеріян Ревуцький проводив активну педагогічну діяльність в університетах Торонто і Вікторії, Університеті Британської Колумбії; виховав пле­­яду талановитих молодих науковців. Поряд з цим над­звичайно плідною була його наукова діяльність. Валеріян Ревуцький є автором монографій: «П'ять великих акто­рів української сцени» (1955), «Нескорені березільці: Йо­сип Гірняк і Олімпія Добровольська» (1985), «В орбіті сві­тового театру» (1995), «Віра Левицька: життя і сцена» (1998), «По обрію життя: спогади» (1998), «Заграва: кі­ль­ка слів про театр» (2000); співавтор і редактор театра­льної частини Енцикло­педії Українознавства (ук­ра­їнсь­кою та англійською мова­ми). Валеріан Реву­цький науко­во редагував збірники і був автором числен­них ста­тей на театральні теми, виступав з доповідями на бага­тьох нау­кових конференціях. Пам'ять про цю велич­ну людину за­лишиться назавжди з тими, кого щаслива доля звела з ним на життєвому шляху. Невтомному трудів­ни­кові на культурній ниві України, залюбленому в її те­атр, вічная память.

Дружина Валентина, доня Ірина, зять Олекса.

Ванкувер,Канада


Корисні статті для Вас:
 
Мей Вест – кінодіва-бунтарка2017-11-11
 
Лист Міністру культури і відповідь Міністерства2018-01-01
 
Біографія як видовище2018-01-01
 

 

 

Перейти до переліку статей номеру 2011:#3

                        © copyright 2019